KLANT+ voor het in kaart brengen van klantrisico’s
Blog

KLANT+ voor het in kaart brengen van klantrisico’s

Veel kantoren worstelen met een goede en tegelijkertijd efficiënte registratie van het Wwft cliëntenonderzoek. Met de voortdurende wijzigingen in wet- en regelgeving wordt er een beroep gedaan op de medewerkers van het kantoor alert te zijn op deze wijzigingen in plaats van bezig te zijn met de risico’s in kaart te brengen. Hierdoor kunnen klantrisico’s niet of verkeerd worden ingeschat en kan je achteraf in de problemen komen.

Ondersteuning voor cliëntonderzoek

Om het kantoor te helpen met het efficiënt uitvoeren van het cliëntenonderzoek met de juiste diepgang heeft Caseware de KLANT+ app ontwikkeld. KLANT+ biedt een goede en volledige ondersteuning van het onderzoek en zorgt er ook voor dat de registratie van de uitkomsten en onderbouwing van het onderzoek nu en in de toekomst op orde is.

Door de standaard aanwezige functies in het Caseware Cloud platform krijg je direct de beschikking over de mogelijkheid een KLANT+ dossier te kopiëren, zodat je alleen nog maar hoeft te wijzigen wat daadwerkelijk veranderd is. Tegelijkertijd blijft je originele dossier bewaard, zodat je altijd kunt laten zien hoe de situatie was op een gegeven moment in het verleden.

Ook bevat het platform een functie om een afschrift in pdf-formaat van de belangrijkste checklist uit het KLANT+ dossier toe te voegen aan een ander dossier zoals bijvoorbeeld van SAMENSTEL+.

Met de update van 10 maart is een grote update van KLANT+ doorgevoerd zodat de app weer volledig up-to-date is en voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

In de nieuwe versie van KLANT+ is onder andere:

  • de NBA Handreiking 1124 verwerkt;
  • het UBO-register verwerkt;
  • de UBO-reputatietoets verwerkt voor Trusts, wisselkantoren en cryptohandelaren;
  • de volgorde van de checklists geoptimaliseerd;
  • extra functionaliteit toegevoegd om de volledigheid van het dossier te waarborgen.

In combinatie met Caseware Cloud en de andere apps van Caseware Nederland beschik je over een integrated accounting platform. Zo beschik je altijd en in iedere app over de uitkomsten van je Wwft onderzoek.

Meer weten over KLANT+, klik dan hier.

Wiebe van Bruggen
Feature Owner KLANT+
Wiebe van Bruggen, Feature Owner KLANT+ en productspecialist Cloud apps. Wiebe heeft meer dan 20 jaar ervaring in accountancy software en is gespecialiseerd in Wwft en daaraan gerelateerde werkprocessen.

Blogs, succesverhalen en de laatste inzichten direct in jouw mailbox