ESG

Ontdek alles over duurzaamheidsrapportage

Caseware ESG voor duurzaamheidsrapportage

Ben je op zoek naar een betrouwbare en efficiënte oplossing voor jouw duurzaamheidsrapportage? Maak kennis met de Caseware ESG-app – de toonaangevende app die accountants en financieel professionals ondersteunt bij het opstellen van hun ESG-rapportage. De Caseware ESG-app is een krachtige tool die accountants en financieel professionals helpt bij de materialiteitsanalyse en het genereren van volledige duurzaamheidsverslagen.

E – Environmental

Environmental behandelt in de rapportage de impact van de organisatie op het milieu, inclusief maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, zoals het verminderen van broeikasgasemissies en energie- en waterverbruik. Ook worden aspecten zoals afvalbeheer, vervuiling en biodiversiteit beoordeeld, waarbij aandacht wordt besteed aan recyclinginspanningen en de impact op luchtverontreiniging.

S – Social

Het sociale aspect van een organisatie komt aan bod onder de S van Sociaal. Dit omvat hoe de organisatie omgaat met arbeidsrechten, werktijden en eerlijke lonen, evenals de rol van gezondheid en veiligheid op de werkplek. Diversiteits- en inclusiebeleid wordt steeds belangrijker, waarbij organisaties worden gevraagd hoe zij gelijkheid op de werkvloer bevorderen. Betrokkenheid speelt ook een cruciale rol, met vragen over investeringen in sociale ontwikkeling en de mate waarin werknemers worden betrokken bij besluitvormingsprocessen binnen de organisatie.

G – Governance

Governance (Bestuur) richt zich op de wijze waarop een bedrijf wordt bestuurd en gemanaged. Dit omvat aspecten als de samenstelling en onafhankelijkheid van het bestuur, transparantie in besluitvormingsprocessen, naleving van wet- en regelgeving, ethische normen en waarden, en het beloningsbeleid voor bestuurders en leidinggevenden. Daarnaast beoordeelt Governance ook de mate waarin een bedrijf voldoet aan regelgeving op verschillende gebieden, zoals financiële verslaglegging, milieuvoorschriften en arbeidswetgeving.

Neem contact op arrow_forward

Wil je meer weten over ESG? Neem contact met ons op!