Nieuw in SAMENSTEL+: het postenoverzicht
Blog

Nieuw in SAMENSTEL+: het postenoverzicht

Het postenoverzicht is een mooie toevoeging aan SAMENSTEL+. Het fungeert als leidraad bij het samenstellen van een jaarrekening en biedt waardevolle inzichten in de aanwezige posten. Het postenoverzicht geeft niet alleen een overzicht van belangrijke posten, het biedt ook gedetailleerde informatie over specifieke risico’s voor de posten, welke extra werkzaamheden zijn gedaan om de risico’s te mitigeren en wat de conclusie is van de werkzaamheden om die risico’s te mitigeren. Het gevolg is dat accountants en gebruikers van het dossier in één oogopslag ‘zien’ waar de belangrijke posten zitten en zo kunnen zij nagaan of dit overeenkomt met hun beeld van de jaarrekening.

Aanleiding

Het postenoverzicht voor SAMENSTEL+ is geïntroduceerd naar aanleiding van een review. In een review staan gebruikerswensen en -behoeften centraal. De feature is ontstaan uit een duidelijke behoefte die tijdens deze sessies naar voren kwam. Naar aanleiding van deze uitkomst is het cloud-ontwikkelteam aan de slag gegaan met het ontwikkelen van het postenoverzicht.

De feature

Het postenoverzicht wordt zichtbaar na het inlezen van financiële data en het afronden van checklist 1.02. Bereken de materialiteit in document 1.03 Materialiteitsberekening om het postenoverzicht effectief te gebruiken. Op basis van de berekende materialiteit wordt met een icoon aangegeven of een post materieel is. Door op het icoon van een materiële post te klikken, kan deze post niet-materieel gemaakt worden. Hetzelfde geldt andersom voor een niet-materiële post. Per post is er ruimte om overwegingen of bevindingen vast te leggen, zichtbaar door op de twister te klikken. Deze teksten dienen ter onderbouwing van het overzicht en komen nergens anders terug.

Risico’s

Op basis van de ervaringen van de gebruiker, het saldo van het huidige jaar, voorgaande jaar en de variantie kan de gebruiker bepalen of er een risico bestaat dat gekoppeld is aan een post. Risico’s kunnen worden aangemaakt en gekoppeld aan de desbetreffende post. Aanvullende werkzaamheden die gekoppeld zijn aan het risico en de post worden apart weergegeven. Als er meerdere risico’s en werkzaamheden zijn, worden deze ook getoond. Wanneer werkzaamheden ten behoeve van een risico zijn uitgevoerd en er een conclusie is vastgelegd, wordt deze ook weergegeven. Met de twister kan de tekst met overwegingen of bevindingen worden weergegeven of verborgen. Door op het icoon rechtsboven te klikken, worden alle tekstvelden afwisselend getoond en verborgen.

Wat mag je verwachten?

In de eerste versie van het postenoverzicht zijn een aantal functies beschikbaar gemaakt. Hieronder wordt beschreven wat deze inhouden:

  • Overzichtelijke pagina: Alle jaarrekeningposten staan overzichtelijk op één pagina. Je ziet het saldi van het huidige jaar, vorig jaar en het verschil, zowel in bedrag als percentage.
  • Materialiteitsindicaties: Achter elke post staat een indicatie of de post materieel is of niet.
  • Risico-analyse: Voor elke jaarrekeningpost een gedetailleerd overzicht van alle gekoppelde risico’s.
  • Diepgaande risico-informatie: De titel van het risico, benodigde werkzaamheden en conclusies worden allemaal onthuld.
  • Vrije tekstruimte: Voeg je eigen inzichten toe met de mogelijkheid om vrije tekst per jaarrekeningpost op te nemen.
  • Interactieve functionaliteiten: Teken af, maak aantekeningen of verwijs direct per post.
  • Perfect afgetekend: Sluit elke sessie af met een aftekening van de pagina voor een gestroomlijnde workflow.

De overstap naar cloud

Het postenoverzicht is een onmisbaar hulpmiddel in SAMENSTEL+ om over te stappen van on-premise naar de cloud. De meeste accountants en financieel professionals zijn er aan gewend en zien het postenoverzicht als een onmisbaar hulpmiddel voor het samenstellen van de jaarrekening.

Met de introductie van het postenoverzicht in SAMENSTEL+ voegen we een waardevolle functie toe in het proces van het samenstellen van de jaarrekening. De functie dient niet alleen als leidraad voor alle financiële posten, maar biedt daarnaast inzichten in de specifieke risico’s die aan deze posten zijn gekoppeld. Het postenoverzicht stelt je in staat om in één oogopslag de essentiële elementen van een jaarrekening te herkennen. Wil je meer weten over de werking van het postenoverzicht? Lees dan dit artikel.

Rienke Draaijer
Content marketeer
Rienke werkt sinds 2023 bij Caseware als Content marketeer. Rienke maakt deel uit van het marketingteam van Caseware. Ze houdt zich voornamelijk bezig met geschreven content.

Blogs, succesverhalen en de laatste inzichten direct in jouw mailbox