Caseware lanceert WWFT+
Blog

Caseware lanceert WWFT+

Op een efficiënte en snelle manier uw klantrisico’s in beeld, conform de wettelijke vereisten. Dat biedt de nieuwe cloud-app WWFT+. 

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Onder andere registeraccountants, accountant-administratieconsulenten, belastingadviseurs en administratiekantoren moeten cliëntenonderzoek verrichten en ongebruikelijke transacties melden bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Per 25 juli 2018 is de wet aangescherpt. Zo is onder meer de definitie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) gewijzigd en zijn de voorwaarden voor een vereenvoudigd cliëntenonderzoek aangepast.

Onderbouwde bepaling risicoclassificatie en niveau cliëntonderzoek

Om het Wwft-proces zo efficiënt mogelijk en volgens de wet- en regelgeving te laten verlopen, heeft CaseWare de cloud-app WWFT+ ontwikkeld. De cloud-app biedt gebruikers een onderbouwde bepaling van de risicoclassificatie en het niveau van het cliëntonderzoek. Door guidance en workflows wordt de gebruiker door het proces van het cliëntonderzoek geleid en worden de risico’s in kaart gebracht. Aan de hand van checklists kan worden bepaald of een vereenvoudigd, normaal of verscherpt cliëntenonderzoek nodig is.

Hergebruik data Wwft-dossiers

Door de gestandaardiseerde opbouw van de app is een consistente en uniforme werkwijze mogelijk. Dit voegt meer kwaliteit toe aan het Wwft-dossier en zorgt voor meer overzicht en een dossier dat altijd op orde is. Met WWFT+ is het tevens mogelijk om op een simpele manier vorige Wwft-dossiers te hergebruiken. Bij wijzigingen van een klant of bij een jaarlijkse controle kunnen aan de hand van een checklist alleen die data aangepast worden die van toepassing zijn. Dit bespaart kostbare tijd. Daarnaast is het mogelijk om realtime een beoordeling van het dossier door een beoordelaar en optioneel door een tweede beoordelaar te laten doen.

Meer informatie

Ga dan naar de website of bekijk onderstaande video.

Richard Schiphorst
Statutair Directeur
Richard Schiphorst is vanaf 2006 verantwoordelijk voor operationele en strategische ontwikkeling van de organisatie.

Blogs, succesverhalen en de laatste inzichten direct in jouw mailbox