Gebruik van Artificial Intelligence bij compliance en het opsporen van fraude
Blog

Gebruik van Artificial Intelligence bij compliance en het opsporen van fraude

“Artificial Intelligence biedt nieuwe mogelijkheden voor registeraccountants in iedere sector. Waarom zou u er niet het beste van maken en leren deze nieuwe technologieën in uw voordeel te gebruiken?”


Een goede vraag van CPA Canada, de nationale organisatie voor registeraccountants. In hun artikel geven ze verschillende redenen voor het gebruik van AI en zien zij de kunstmatige intelligentie als een buitenkans voor accountants. Met deze blog willen wij hier verder op ingaan en u de mogelijkheden van AI laten zien.


Van oudsher zijn accountants er altijd snel bij geweest om nieuwe technologieën op te pakken en toe te passen in hun vakgebied om zo tijd en geld te kunnen besparen. Volgens een blog van TechTarget is het dan ook geen verrassing dat accountants AI gebruiken als hulpmiddel bij de volgende werkzaamheden:

  • Het analyseren en automatiseren van de verwerking van documenten
  • Toezicht houden op mogelijke gevallen van fraude
  • Naleving van wettelijke voorschriften

Laten we de voordelen die AI biedt voor deze drie werkzaamheden eens bespreken.

Het analyseren en automatiseren van de verwerking van documenten

Facturen, declaraties, kooporders; in het werkproces van de accountant komen veel documenten voorbij. Als al deze papieren handmatig verwerkt moeten worden is dat een enorm tijdrovend en inefficiënt werk, bovendien kunnen er fouten insluipen. Met het gebruik van kunstmatige intelligentie wordt dit proces uit handen genomen en geautomatiseerd. De AI kan hierbij ook meteen eventuele problemen opsporen.

Stel, u laat uw facturatie verwerken door AI. Het programma kan het grootste deel van de verwerking op zich nemen en daarbij ook een melding geven bij onjuiste of incomplete gegevens. Het pikt relevante informatie meteen op, zoals de factuurdatum, de betaaltermijn en het bedrag dat open staat. Als er iets mis is kunnen documenten meteen worden gemarkeerd zodat deze nader onderzocht worden. Zo kunnen werknemers efficiënter werken en kunt u veel tijd besparen.

Toezicht houden op mogelijke gevallen van fraude

Technologie blijft zich op een razendsnel tempo ontwikkelen en het wordt zo voor accountants steeds moeilijker om fraude op te merken en tegen te gaan. Het is bijna onmogelijk om de enorme hoeveelheid aan data door te spitten. In een rapport van de antifraude organisatie ACFE wordt deze trend verder beschreven en wordt gesteld dat een bedrijf ieder jaar gemiddeld 5% van haar omzet kwijtraakt aan fraude. Het gemiddelde verlies ligt op ruim 125.000 euro.

AI kan een oplossing bieden voor het fraudeprobleem. Het kan namelijk zeer snel grote hoeveelheden aan data analyseren, trends opsporen en uitschieters herkennen die kunnen duiden op mogelijke frauduleuze activiteiten. Documenten worden gemarkeerd en doorgestuurd om verder te onderzoeken. Zo hoeven accountants slechts een klein deel van de enorme hoeveelheid door te werken.

Naleving van wettelijke voorschriften

AI kan accountants ook bijstaan in de naleving van branchevoorschriften, zoals die van het IFRS of andere interne beleidslijnen. De AI kan automatisch documenten lezen en aanvullen, de administratie afhandelen en toezicht houden op compliance. Dit zorgt voor een tijdige en nauwkeurige afhandeling van alle documenten dat voor een audittraject makkelijk te controleren is.

Al met al kunnen we duidelijk stellen dat AI interessante mogelijkheden biedt voor accountants. Maar, om terug te komen op een stuk uit het artikel van CPA Canada waar we onze blog mee zijn begonnen, het is belangrijk om nog een punt te benadrukken:

Zelfs de beste AI-technologieën kunnen menselijke vaardigheden niet vervangen. De technologie biedt alleen aanvullende bronnen die accountants kunnen gebruiken om beter inzicht te krijgen in patronen en informatie.

Richard Schiphorst
Statutair Directeur
Richard Schiphorst is vanaf 2006 verantwoordelijk voor operationele en strategische ontwikkeling van de organisatie.

Blogs, succesverhalen en de laatste inzichten direct in jouw mailbox