De belangrijkste troef in de 21ste eeuw
Blog

De belangrijkste troef in de 21ste eeuw

“In de oudheid was land het belangrijkste wat men kon bezitten. In de moderne tijd werden machines en fabrieken belangrijker dan land. In de 21ste eeuw zullen echter zowel land als machines compleet overschaduwd worden en zullen gegevens de belangrijkste troef worden.”
Dit is een stuk tekst uit een boek van de historicus Yuval Noah Harari, waarin hij het heeft over de 21e eeuw. Hij verwijst hiermee naar big data.

Wat is big data?

NetVersity beschrijft big data als ‘een enorme hoeveelheid aan data die niet zomaar binnen een bepaalde termijn kan worden opgeslagen of verwerkt op de gewoonlijke manier’. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens die verzameld worden uit:

 • Documenten
 • Sociale media
 • Spraakopnames
 • MP3-audiobestanden
 • Medische gegevens
 • Presentaties
 • Chatberichten
 • GPS

Voordat gegevens onder big data gerekend mogen worden, moeten ze voldoen aan een aantal kenmerken. Ernst & Young geeft hier vier punten voor:

 • Volume: vergeleken met traditionele gegevensbronnen is de hoeveelheid gegevens verkregen uit big data gigantisch.
 • Verscheidenheid: de gegevens komen uit verschillende bronnen en worden zowel door machines als door mensen aangemaakt.
 • Snelheid: de gegevens worden extreem snel gegenereerd; het is een proces dat nooit stopt, zelfs niet als we slapen.
 • Waarheid: big data komt uit veel gegevensbronnen, daarom is het belangrijk om de kwaliteit van de gegevens te testen en of ze wel waarheidsgetrouw zijn.

De grootte van big data kan sterk variëren waarbij het kan gaan om gigabytes, terabytes, petabytes en zelfs exabytes. Onderzoekers van Statistica verwachten dat de jaarlijkse omzet van de wereldwijde big data-markt in 2019 zal oplopen tot 49 miljard dollar. Forbes schat dat tegen 2025 “meer dan 150 zettabytes, ook wel 150 biljoen gigabytes aan gegevens geanalyseerd moeten worden.”

Gebruik van data

Netflix is een van de bedrijven die met succes de waarde van big data heeft ontdekt en het in hun eigen voordeel gebruikt. Zij hebben hun succes te danken aan een algoritme dat persoonlijke gegevens verzamelt en omzet naar aanbevelingen die voor elke gebruiker persoonlijk zijn afgestemd. In een artikel van Big Data Made Simple wordt dit verder uitgelegd:

Netflix heeft 100 miljoen dollar geïnvesteerd in 26 afleveringen van House of Cards omdat ze zeker waren dat ze de show met succes aan hun publiek konden introduceren. Ze wisten van tevoren dat fans van de originele Britse versie van House of Cards de show zouden willen zien en dat het ook kijkers zou aantrekken die fan zijn van regisseur David Fincher en acteur Kevin Spacey.

In een andere tak maakt een Amerikaanse dierentuin ook met succes gebruik van big data:

“Personeelskosten beslaan 65% van onze totale kosten. Big data helpt ons om te voorspellen hoeveel medewerkers we nodig gaan hebben op een dag. Een groot deel van ons personeel heeft flexibele werktijden. Als op basis van gegevens voorspelt wordt dat het ‘s ochtends goed weer wordt, maar dat het ‘s middags gaat regenen, dan kunnen we onze personeelsbezetting daarop aanpassen.”

Hoe kan big data gebruikt worden in accounting?

Voor accountants is het altijd de uitdaging om gegevens kritisch te bekijken en te heroverwegen. Volgens de CPA Practice Advisor “heeft big data invloed op bijna elk aspect van de accountantspraktijk. Accountantskantoren hebben toegang tot een goudmijn van gegevens. De vraag is hoe zij kunnen profiteren van deze goudmijn en de waarde die recht onder hun neus verstopt ligt.”


Uitdagingen van big data

Om meer inzicht te krijgen in klanten is het, in theorie, een goed idee om gegevens te verzamelen, samen te voegen en te analyseren. Het CPA Journal noemt echter een aantal uitdagingen waar auditors mee te maken kunnen krijgen bij het integreren van big data in een audit:

 • Gegevensincompatibiliteit: bij big data gaat het meestal om ongestructureerde informatie waarbij nog niet duidelijk is hoe de gegevens op elkaar aansluiten. Accountants zullen er tijd in moeten stoppen om uit te zoeken welke informatie relevant is.
 • Beveiliging gegevensopslag: big data bevat gevoelige informatie, dus auditors moeten de beveiliging van vertrouwelijke informatie kunnen garanderen aan zowel hun klanten als aan wetgevers.
 • Het opleiden van gebruikers: de integratie van big data is sterk afhankelijk van de competentie van de gebruikers die het gaan beheren. Auditors moeten leren hoe ze nieuwe software moeten gebruiken. Daarbij moeten ze sterke analytische vaardigheden ontwikkelen en begrijpen hoe ze big data kunnen beheren en opslaan.
 • De gebruikersvriendelijkheid van software: er gaat veel tijd zitten om leren om te gaan met nieuwe software voor big data.
 • Overaanbod van informatie: de informatieverwerking van de auditor kan vertraagd worden als hij in één keer te veel informatie binnenkrijgt. Het is van belang om de hoeveelheid aan informatie te kunnen overzien zodat de auditor niet belemmerd wordt.

Voordelen van big data

Als auditors en bedrijven er in slagen om de uitdagingen te overwinnen en big data in hun audits leren gebruiken kunnen ze:

 • de betrouwbaarheid en relevantie van controle-informatie verbeteren en beter toepassen;
 • audits gebaseerd op steekproeven gebruiken;
 • de nauwkeurigheid van voorspellingen verhogen;
 • technieken voor gegevensanalyse verbeteren die gebruikt worden om fraude te herkennen;
 • accountants meer informatie laten verzamelen en analyseren; zo hoeven ze zich niet te beperken tot jaarrekeningen, maar kunnen ze ook online beoordelingen of nieuwsberichten gebruiken.

Hoe nu verder?

We kunnen concluderen dat accountantskantoren in staat zijn om big data te gaan gebruiken. De vraag blijft echter, hoe gaan bedrijven deze troef voor zichzelf toepassen?

Richard Schiphorst
Statutair Directeur
Richard Schiphorst is vanaf 2006 verantwoordelijk voor operationele en strategische ontwikkeling van de organisatie.

Blogs, succesverhalen en de laatste inzichten direct in jouw mailbox