Caseware versterkt totaalpropositie accountancy door partnerschap met Intellifin
Blog

Caseware versterkt totaalpropositie accountancy door partnerschap met Intellifin

Al jaren vestigt menig accountantskantoor zijn vertrouwen in de software van Caseware voor het opstellen van een betrouwbare jaarrekening. Vanuit deze ervaring merkt het bedrijf steeds duidelijker dat het vak van accountant en financieel professional aan verandering onderhevig is.

 “De afgelopen jaren hoorden we vanuit onze klanten steeds vaker de roep om handvatten die hun rol als adviseur ondersteunen,” vertelt Richard Schiphorst, algemeen directeur van Caseware. “Daarom zijn we op zoek gegaan naar een partner die de jaarrekening uit de geschiedschrijving kon tillen en in kon zetten voor de toekomst. Intellifin bleek precies te bieden wat we zochten

Het Belgische Intellifin maakte in zijn thuisland reeds furore met de Ondernemingsradar, een oplossing die de jaarrekening verdiept en inzichtelijk maakt. Nu zocht het bedrijf nog een partner voor de Nederlandse markt. Beide ondernemingen vulden elkaar dus perfect aan. Caseware had de middelen al in huis om de totale accountancyketen te faciliteren op basis van betrouwbare data van goede kwaliteit. Met de expertise van Intellifin komt daar nu een stuk inzicht en toekomstduiding bij.

Klanten van Caseware krijgen door de samenwerking de mogelijkheid om gebruik te maken van verduidelijkende grafieken, anonieme concurrentievergelijkingen, simulaties en optimalisatieadviezen voor de toekomst. Jan Hermans, gedelegeerd bestuurder van Intellifin, legt uit: “Voorheen was een accountant vooral bezig om aan de hand van de jaarrekening te vertellen hoe de financiën er de afgelopen periode voor stonden. Met de Ondernemingsradar laat je met een druk op de knop zien wat de cijfers betekenen en waar je als ondernemer actie moet ondernemen. Juist in deze onzekere tijden is het noodzaak om duidelijke keuzes te kunnen maken die ingegeven zijn door data en dus niet te hoeven vertrouwen op de onderbuik. Zo krijgen financieel professionals een middel in handen waarmee ze echt naast de ondernemer kunnen gaan staan en zich opwerpen als volwaardig financieel adviseur.”

Het staat buiten kijf dat de dienstverlening van de moderne accountant gaat veranderen. Schiphorst licht toe: “In een veranderende wereld is het van levensbelang om relevant te blijven. Met de toevoeging van de oplossing van Intellifin kunnen financieel professionals hun klanten middels visualisaties inzicht geven in hun situatie – en dat volautomatisch. De input is de betrouwbare data uit jaarrekening, de output is een financieel overzicht op maat dat even compleet is als helder. Vanuit dit fundament kan de ondernemer samen met de accountant uiteenlopende scenario’s en plannen voor de toekomst maken. Zo voelt de ondernemer zich gesterkt in zijn of haar keuzes en blijven geen groeikansen liggen. Uiteindelijk is dat waar het om gaat.”

Toekomstgericht adviseren

Wilt u ook meer verdieping geven aan uw adviesrol? Het kan met de Ondernemingsradar. Lees meer op onze website of neem contact op met uw Caseware-specialist.

Rob van der Loo
Business Development Manager

Blogs, succesverhalen en de laatste inzichten direct in jouw mailbox