Aanleveren van een SBR Jaarrekening nu echt fluitje van een cent
Blog

Aanleveren van een SBR Jaarrekening nu echt fluitje van een cent

SBR Nexus (voorheen SBR Banken) is het stadium van de belofte voorbij. Het zinnetje ‘Wanneer we straks met SBR….’ behoort definitief tot het verleden. Het opstellen van de SBR Jaarrekening is geen moeizaam en ingewikkeld proces meer. Mark van Meeteren en Mario Geertzen over hoe dit nu bij Baker Tilly echt werkt. Lex van Gelder van Caseware gaat in op een aantal technische details.

Bij Baker Tilly zijn ze in ieder geval tevreden, zo bevestigen Mark van Meeteren, ICT consultant en Mario Geertzen, Business Consultant bij Baker Tilly. De administratieve rompslomp rond kredietverlening en kredietbewaking is nu vele malen eenvoudiger geworden. Dat geldt niet alleen voor de accountant maar ook voor de ondernemer.

Opstellen en controleren jaarrekening is nu het startpunt

De banken hebben hier nu eindelijk flinke stappen gezet. ‘Een SBR Jaarrekening opstellen en verzenden naar banken is nu letterlijk één druk op de knop,’ zo stelt Mario Geertzen. Dat is vooral te danken aan het feit dat de nieuwe bankentaxonomie (BT13) een stuk eenvoudiger is geworden. Mark van Meeteren vult aan: ‘In het verleden leek het alsof je als accountant de systemen van de bank moest vullen. Alle vragen die zij hadden, stonden in de taxonomie.’ Het grote bezwaar daarvan was dat dit vanuit de banken tot veel vragen leidde die eigenlijk in het kader van het opstellen van een jaarrekening veel minder relevant waren. Dit betekende bij het opstellen van een SBR-kredietrapportage, de voorloper van de SBR Jaarrekening, veel extra werk voor de accountant en/of de ondernemer.

Een voorbeeld daarvan is dat de bank bij bestaande, verleende kredieten een precieze opgave wilde van de daarbij behorende contractnummers. Gegevens die iedere keer opgezocht en ingevuld moesten worden. Een ander voorbeeld is een debiteurenoverzicht van 30, 60 of 90 dagen. Gegevens die nooit in een jaarrekening terechtkomen, maar die door de banken destijds wel werden uitgevraagd. ‘Het gevolg daarvan was dat het opstellen van een jaarrekening en het opstellen van een kredietrapportage in SBR in de praktijk heel moeilijk gelijk op konden trekken. Dat kan nu wel!’

Lex van Gelder vult aan: ‘Wanneer een accountant een jaarrekening opstelt en het werkprogramma – in dit geval in Caseware – zorgvuldig afwerkt en alle posten kritisch beschouwd, grondslagen goed en zorgvuldig hanteert, dan is dat nu voldoende. Een goede en zorgvuldig opgestelde jaarrekening geeft dan de benodigde informatie om een SBR Jaarrekening goed en eenvoudig te kunnen genereren. Juist omdat het hele traject eromheen in feite synchroon loopt aan het goed opstellen van jaarrekeningen.’

Is er een groot verschil tussen een rapportage bij een kredietaanvraag en een rapportage in het kader van kredietbewaking?

‘Nee,’ zo stelt Mario Geertzen. ‘Dat maakt eigenlijk niet uit.’ De trajecten zijn vergelijkbaar en in essentie dezelfde. Lex van Gelder: ‘Het is één taxonomie, dus één rapportage. Het traject rond het opstellen van de jaarrekening is het uitgangspunt voor de SBR Jaarrekening. Of het nu om een aanvraag gaat of over een jaarlijkse revisie maakt niet uit.’

Wat is nu de toekomst?

Lex van Gelder: ‘Wij denken dat we nu met deze taxonomie een systeem hebben dat aan alle kanten betrouwbaar is. Een SBR Jaarrekening loopt gelijk op met het opstellen van een jaarrekening. Bij het opstellen wordt er door de accountant zorgvuldig naar de gegevens en de grondslagen gekeken. Kortom financiers krijgen middels zo’n rapportage een gewogen oordeel over de financiële situatie van de ondernemer.

Wat SBR Nexus hiermee verder doet is natuurlijk aan SBR Nexus. De bank waardeert in het kader van een kredietaanvraag of bij periodieke rapportages over verstrekte kredieten een door een accountant verstuurde SBR Jaarrekening. Maar er zijn meer mogelijkheden voor het digitaal delen van gestandaardiseerde data, zoals bijvoorbeeld vastgoeddata. Daarbij zijn er naast de banken ook andere partijen die baat kunnen hebben bij het ontvangen van de SBR Jaarrekeningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alternatieve financiers of brancheverenigingen.

Mario Geertzen: ‘Wat het nu oplevert? Het ondersteunt ons inhoudelijk in het gesprek met de ondernemer en zijn toekomstplannen en financieringsbehoefte. Werkt het sneller? Ja, we hoeven geen aanvullende informatie te verzamelen en te verwerken. De gevraagde gegevens sluiten nu veel beter aan op de jaarrekening. Nu kunnen we de SBR Jaarrekening met één druk op de knop aanleveren. De pdf van de jaarrekening kan naar het museum.’

Lex van Gelder
Product Owner
Lex is vanaf 2010 werkzaam bij Caseware Nederland. Heeft meer dan 16 jaar ervaring op het gebied van de accountancy in zowel de samenstel- als de controlepraktijk. Hij is bij Caseware begonnen als consultant maar al snel betrokken bij de ontwikkeling van Financials. Vanaf 2015 is Lex Product Owner van de rapportage producten en verantwoordelijk voor de kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid van de rapportage producten.

Blogs, succesverhalen en de laatste inzichten direct in jouw mailbox