5 Redenen waarom accountants Artificial Intelligence moeten omarmen
Blog

5 Redenen waarom accountants Artificial Intelligence moeten omarmen

Volgens het PwC Global FinTech Report zal 77% van de financiële instellingen de interne inspanningen om te innoveren opvoeren, waarbij veel bedrijven het doorbrekende karakter van Financial technology (FinTech) omarmen.

FinTech heeft kansen gecreëerd voor vooruitgang in de manier waarop accountants zaken doen. Zo zorgt het voor gemak, verbeterde efficiëntie, verbeterde communicatieprocessen en grotere gegevensinzichten. In recent onderzoek is aangetoond dat Artificial Intelligence (AI) een van de technologieën is die zorgt voor een hervorming in de FinTech. Laten we dit onderzoeken…

Wat is AI?

Volgens het Journal of Accountancy is AI een technologie waarmee computers op beslissingen gebaseerde taken kunnen uitvoeren die eerder aan mensen werden overgelaten. Er zijn verschillende vormen van AI, waaronder Machine-based Learning (ML), waarbij het programma geleidelijk beter kan worden in analyse en beslissingen nemen naarmate het meer wordt gebruikt.

Welke invloed heeft dit op de rol van accountants?

Alledaagse, handmatige taken die vroeger door accountants werden uitgevoerd – gegevensinvoer, verificaties en fraudedetectie – worden nu uitgevoerd door AI. Forbes verwacht dat deze taken – ook die gerelateerd aan belastingen, salarisadministratie, audits, bankieren – tegen 2020 volledig geautomatiseerd gaan worden met behulp van op AI gebaseerde technologieën.

Er wordt verwacht dat veel bedrijven AI-technologie zullen gaan toepassen, maar het is belangrijk om te vermelden dat AI de rol van accountants niet overneemt. AI zal accountants juist gaan helpen om een adviserende rol op zich te nemen die gericht is op het genereren van waarde voor klanten. Forbes en Accounting Today geven hiervan een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  1. Een geautomatiseerd factureringssysteem verhoogt de snelheid waarmee accountants bijgewerkte financiële informatie aan klanten kunnen verstrekken.
  2. AI doet veel van het werk dat nodig is bij het uitvoeren van betalingen en het matchen van inkooporders voor crediteuren en vorderingen.
  3. Gemechaniseerde invoer van data en dataclassificatie helpen accountants bij het snel analyseren van algemene financiële trends.
  4. Zelfregulerende systemen kunnen tijd besparen bij het innemen, coderen, verwerken en verzenden van facturen.
  5. AI kan automatisch bronnen beheren door betalingstermijnen en goedkeuringsworkflows aan te wijzen.

Dit zijn slechts een paar van de redenen die ruim 80% van de leidinggevenden hebben overtuigd dat AI een concurrentievoordeel brengt en 79% is van mening dat AI de productiviteit zal verhogen (MIT-Boston Consulting Group Survey).

Richard Schiphorst
Statutair Directeur
Richard Schiphorst is vanaf 2006 verantwoordelijk voor operationele en strategische ontwikkeling van de organisatie.

Blogs, succesverhalen en de laatste inzichten direct in jouw mailbox